GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, Veri Sorumlusu Mamabüs Endüstriyel Yemek tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda belirtilen durumlar kapsamında işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere  Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, hizmet yönetimi sürecimizde aşağıda sıralanan amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Müşterilerimize hizmet verebilmek için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri öneri, talep ve şikâyetlerinin yönetimi ve takibi,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraf ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlara, üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması ile yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla aktarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz, elektronik ortamda form doldurulması, teknik iletişim dosyaları olan çerezlerin (cookies) kullanılması suretiyle  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Veri sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Mamabüs Endüstriyel Yemek Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş İletişim Formu ’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler+

Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerez politikası nedir?

Mamabüs Endüstriyel Yemek şirketi olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz.  Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin kullanımını etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmediğiniz sürece internet sitemizde çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere Gizlilik Politikası metninden ulaşabilirsiniz.

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucunuza depolanan küçük metin dosyalarıdır. Daha detaylı bilgi için http://www.aboutcokes.org// ve http://www.allaboutcokies.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları internet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunduğumuz hizmeti geliştirmek, internet sitemizi iyileştirmek ve platform üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihine göre kişiselleştirmek, internet sitemizin, sizin ve Mamabüs’ün hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler ve Türleri

Oturum Çerezleri
(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir

ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

 

Teknik Çerezler
(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

 

Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

 

 

Flash Çerezleri
(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

 

Kişiselleştirme Çerezleri
(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması

Analitik Çerezler
(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

 

 

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

 

Adobe Analytics


http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL


https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR