• Mamabüs Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aydın'dan  Beslenmeye Dair...

Mamabüs Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aydın'dan Beslenmeye Dair...

                                       

Beslenme bilimi; gelişen bir bilim dalı olmakla beraber yaşam kalitesini arttırarak, sağlıklı bir yaşamın gerçekleşmesine katkı sunması yönüyle de her geçen gün daha da önem arz etmektedir.

 

Beslenme; açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyi yemekten öte; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bir bilinç doğrultusunda yapılması gereken bir eylemdir.

 

Yetersiz ve dengesiz beslenme; vücudun sahip olması gereken dayanaklılığı negatif yönde etkiler ve bununla savunma mekanizmasının zayıflamasına neden olur. Herhangi bir besin öğesinin yetersiz alınması ya da bütünüyle dengesiz beslenme; insanın çalışma, planlama ve üretme yeteneğini düşürür.  Sağlığın temeli de yeterli ve dengeli beslenme ile oluşur.

 

Beslenme eğitimi, çağdaş ve sağlıklı toplumlar yetiştirmek amacıyla erken yaş gruplarında ailede başlamalı ve sonra da okulda pekiştirilmeli ve geliştirilmelidir. Okul, birçok fonksiyonunun yanı sıra, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını erken yaşta çocuklara kazandırmak ve özellikle ergenlik dönemi boyunca da sürdürerek bu alışkanlığı  bir yaşam biçimine dönüştürmeyi de ilke edinmelidir. Belirlenen saat diliminde, arkadaşları ve öğretmenleriyle, doğru oluşturulmuş bir menüyle toplu halde yemek yeme alışkanlığı kazanan çocuklar doğal olarak düzenli bir beslenme alışkanlığı kazanmış olur.

 

Kültürler arası etkileşimin en yoğun olduğu alanlardan biri de yemek kültürüdür.  Bu yönüyle yemek kültürü kazandırmak da okulun fonksiyonları arasındadır. Öğrenci, yemek yoluyla kendi içinde yaşadığı toplumun yeme alışkanlıklarını öğrenirken, bir yandan da farklı ülke ve toplumların yemek kültürünü de öğrenir ki bu da eğitim adına göz ardı edilemeyecek bir kazanımdır.

 

Sağlıklı ve üretken nesillerin sağlıklı beslenerek büyümesi, okulda aldığı akademik eğitimi, doğru beslenerek ve yemek kültürü de kazanarak pekiştirmesi en büyük arzumuzdur.

 

Geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza, eğitim hayatı boyunca kazandıracağımız sağlıklı ve mutlu beslenme ile mutlu bir geleceğe adım atmalarını görmek ümidiyle...

                                                                                           MAMABÜS YÖNETİM KURULU BAŞKANI  METİN AYDIN